Moderne religionsundervisning

Særlig intro-rabat netop nu! Læs mere her

Religionsportalen Horisont dækker religionsundervisningen på C-niveau. De forskningsbaserede forløb introducerer religionsvidenskabelige teorier og metoder: Religionshistorie og religionsfænomenologi samt religionssociologi og –filosofi og andre metoder til analyse af religiøse tekster, billeder, film og websites. 

Du får solidt fagligt indhold i et fleksibelt format, der giver dig frihed til at plukke og sammensætte undervisningen på din egen måde. Vi opdaterer løbende portalen med aktuelle kilder og færdige, tematiske forløb forankret i den nye reform – alt sammen understøttet af digitale ressourcer som dynamisk tidslinje, fotos, stort bibliotek, opslagsværker m.m.

  • Faglig kvalitet: Indholdet er udviklet af dygtige undervisere og fagpersoner
  • Fleksibilitet: Du kan sammensætte din undervisning med udgangspunkt i portalens mange ressourcer og skabe differentieret undervisning
  • Aktualitet: Der er årlige opdateringer af indhold og løbende tilføjelse af aktuelt indhold
  • Noteværktøj: Noter kan eksporteres, deles og gemmes
  • Forløbsplaner, synlige faglige mål og opfølgende evaluerings-quizzer
  • Analytiske, kreative og produktive opgaver, hvor eleverne også skal arbejde med bl.a. web 2.0-værktøjer 
  • Responsivt design og virker på pc, mac, tablet og smartphone   

Prøv dette forløb helt gratis: